WREMIENA 3. Podręcznik języka rosyjskiego dla Gimnazjum. Kurs dla początkujących i kontunuujących naukę + CD

40.33

Język rosyjski |

Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 2/4/2009Pakiet edukacyjny Wremiena 3 autorstwa Elizawiety Chamrawej i Renaty Broniarz stanowi trzecią część cyklu adresowanego zarówno dla uczniów rozpoczynających, jak i kontynuujących naukę języka rosyjskiego w gimnazjum. Składa się z podręcznika, płyty CD, zeszytu ćwiczeń oraz poradnika dla nauczyciela.Podręcznik składa się z 10 rozdziałów. Na początku każdego z nich znajdują się ćwiczenia prezentujące nowe zjawiska językowe. Zjawiska te są wdrażane i utrwalane poprzez różnorodne ćwiczenia. Tematyka ćwiczeń odnosi się do życia codziennego ucznia, miejsca młodzieży w zjednoczonej Europie, pobytu w lokalu gastronomicznym, relacji emocjonalnych pomiędzy młodymi ludźmi, zdrowia i samopoczucia, pogody, ekologii, turystyki. Wiadomości gramatyczne są prezentowane zarówno w kontekście, jak i w postaci schematów i wzorców odmiany. W każdym rozdziale znajduje się sekcja zatytułowana , służąca utrwaleniu nowych wiadomości i ćwiczeniu umiejętności językowych. W końcowej części każdego rozdziału zamieszczono dodatkowe materiały dla uczniów do samodzielnej lektury.Integralną część podręcznika stanowi płyta CD. Nagrano na niej ćwiczenia fonetyczne, dialogi, opowiadania oraz piosenki. Zeszyt ćwiczeń jest uzupełnieniem podręcznika. Zawiera on treści odpowiadające rozdziałom zawartym w podręczniku. Poradnik dla nauczyciela jest komentarzem metodycznym do pakietu edukacyjnego Wremiena 3. Zawiera on wskazówki metodyczne, przykładowy roczny rozkład materiału nauczania, plan wynikowy oraz testy sprawdzające.

cezar olsztyn
, stopniowanie dobry
, come present continuous
, fajne imiona dla oc
, jakub krajewski
, makijaże artystyczne
, ustny
, matematyka lub literaturoznawstwo
, klarnet cena
, busuu za darmo
, polecam się na przyszłość po angielsku
, czasy future angielski
, akcent w języku angielskim
, przygotowanie do matury z fizyki
, najłatwiejszy język do nauki

yyyyy