Uczę się logicznego myślenia 6-8 lat

8.25

Podręczniki szkolne |

W książce znajduje się ponad 100 zadań logicznych, dostosowanych do możliwości dziecka w wieku 6-8 lat. Zadania zostały ułożone według stopnia trudności – od najłatwiejszych do najtrudniejszych, dzięki czemu praca z tą książeczką będzie doskonałym sprawdzianem wiedzy matematycznej dziecka i jego potencjału. Polegają one m.in. na zliczaniu możliwości, rozumowaniu dedukcyjnym, dociekaniu i spostrzeganiu. Podczas rozwiązywania zadań dziecko rozwija i doskonali wiele różnych umiejętności, jak: zdolność skupienia uwagi, czytanie ze zrozumieniem poleceń, analizowanie problemów, budowanie hipotez i ich weryfikacja, dedukcja i wyciąganie wniosków, dostrzeganie podobieństw, analogii i hierarchii, zdolność przewidywania oraz przejawianie własnej inicjatywy. Celem tej publikacji jest danie dziecku narzędzia, dzięki któremu rozwijanie i doskonalenie wymienionych umiejętności stanie się atrakcyjną i przyjazną zabawą. Prezentację zadań wspiera przyjazna i konsekwentnie przemyślana szata graficzna. *ATUTY KSIĄŻKI*• Doskonałe opracowanie merytoryczne książki.• Ścisły związek pomiędzy zadaniami a programem szkolnym.• Lekcja matematyki połączona ze szkołą logicznego myślenia.• Niezwykle atrakcyjna forma i prezentacja zadań, dzięki czemu rozwijanie umiejętności matematycznych stanie się przyjazną zabawą. /*Uczę się logicznego myślenia*/ należy do szerszej serii książek edukacyjnych, uzupełniających program matematyki w szkole – serii Łamigłówki mądrej główki. Książki z tej serii zostały zredagowane przez autorów podręczników szkolnych i mają być zarówno narzędziem do utrwalania i pogłębiania wiedzy zdobytej w szkole, jak i przedmiotem inteligentnej i rozwijającej zabawy. Każda książka z serii porusza zagadnienia specyficzne dla określonego wieku ucznia.

lekcje japonskiego
, 60 iq
, strona bierna angielski konstrukcja
, łańcuch kinematyczny mechanika budowli
, test sprawdzający poziom angielskiego online
, sto po angielsku
, wypożyczalnia instrumentów kraków
, joanna czechowska
, much i many kiedy
, przeprowadzać się po niemiecku
, come present simple
, ubrania na każda litere alfabetu
, lektor angielskiego online

yyyyy