Total English Upper Intermediate Workbook (no Key)

15.72

Język angielski |

Total English to kurs dla dorosłych obywateli zjednoczonej Europy. Logiczna struktura oraz jasne cele nauczania sprawiają, że korzystanie z kursu wymaga minimum przygotowania ze strony& nauczyciela. Bogactwo komponentów, takich jak CD-ROM, DVD oraz materiały do kopiowania zafascynuje uczniów, a& nauczycielowi pozwoli dopasować kurs do potrzeb osób uczących się w& grupie.Europejski Opracowany zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego.Cele – w& każdym rozdziale wyrażone jako Can do – nawiązują do sytuacji życia codziennego i& podkreślają nacisk na naukę autentycznej komunikacji.Strategie zawarte w& ramkach Lifelong learning i& najprzydatniejsze zwroty w& ramkach How to… pomagają uczyć się świadomie i& wydajnie.Efektywny Catch up CD-ROM dołączony do zeszytu ćwiczeń pozwala samodzielnie uzupełnić materiał tym uczniom, którzy muszą od czasu do czasu opuścić lekcje. CD-ROM zawiera m.in. interaktywne gry językowe oraz ćwiczenia wymowy.Pronunciation Bank i& Writing Bank ze wskazówkami oraz wzorami e-maili, listów i& innych przydatnych tekstów ułatwiają samodzielną naukę i& wykrzystanie materiałów z lekcji w& pracy i& na studiach.Vocabulary Builder w& zeszycie ćwiczeń to nieoceniona sekcja dla osób, którym zależy na wzbogacaniu słownictwa.Ekscytujący DVD dołączone do podręcznika zawiera fragmenty filmów fabularnych, dokumentalnych i& seriali telewizyjnych ilustrujących temat każdego rozdziału. DVD w& połączeniu z ćwiczeniami zawartymi w& sekcji Film Bank na końcu podręcznika to świetny materiał wyjściowy do dyskusji i& wymiany pogladów w& języku angielskim.Total English Digital – opragramowanie kompatybilne z wszystkimi rodzajami tablic interaktywnych pozwala w& pełni zaangażowac studentów w& przebieg lekcji.

usunąć po angielsku
, nikola gdańsk
, metoda callana szczecin
, stroik skrzypce online
, praca ze znajomością języka rosyjskiego

yyyyy