Tangram 1A książka nauczyciela

57.41

Język niemiecki |

Grupa wiekowa: początkująca młodzież i dorośli. Nauka z Tangramem jest ciekawa i kreatywna. Uczniowie uczą się poprzez samodzielne odkrywanie oraz formułowanie reguł gramatycznych i komunikatywne używanie ich w ćwiczeniach. Podręcznik pokazuje nowoczesne strategie i metody systematycznego uczenia się. Zawiera on wiele piosenek, rymowanek i projektów do realizacji podczas lekcji, co pozwala na elastyczne reagowanie w zależności od stopnia zaawansowania poszczególnych uczniów w grupie. Kurs składa się z czterech części, w każdej jest podręcznik oraz ćwiczenia w wersji polskiej, opatrzone komentarzem kontrastywnym. Dla tych, którzy chcą zakończyć naukę egzaminem Zertifikat Deutsch, na poziomie B1, zgodnie z dokumentem Europejski systemem opisu kształcenia językowego polecamy podręcznik i ćwiczenia Tangram Z (zawiera np. modelowy test egzaminacyjny). Kurs Tangram dopuszczony jest przez MENiS do użytku szkolnego na poziomie liceum ogólnokształcącego w zakresie rozszerzonym.

ewa sosnowska
, janasik
, kamila łapińska
, działalność nierejestrowana limit
, english native speaker
, korepetycje francuski
, rzeczy osobiste po angielsku
, alicja kozłowska
, feed po angielsku
, julia kowalczyk
, oficjalne przeprosiny wzór
, długie palce u rąk
, sprichst du deutsch
, ride druga forma
, jak napisać raport po angielsku
, chemia na 100
, znak zodiaku byk gwiazdy
, thousand skrót
, metody nauki angielskiego w domu
, monika bilska
, maciej krawiec

yyyyy