Repetytorium maturzysty wiedza o społeczeństwie (WOS) matura do 2014 roku

8.21

Podręczniki szkolne |

Wydawnictwo GREG ma przyjemność zaprezentować nową serię wydawniczą. Repetytoria maturzysty to książki, które zostały napisane przez nauczycieli, specjalistów ze swoich dziedzin. Wyszliśmy naprzeciw potrzebom uczniów i nauczycieli. Nasze książki to najbardziej aktualne na rynku pozycje dla maturzystów. Nowe, ponieważ uwzględniają wszelkie zmiany w programach nauczania, mają przyjazną formę i zostały przetestowane przez uczniów. Warto je mieć, gdyż są one gwarancją sukcesów na maturze.Gorąco polecamy.Spis treściWstępSPOŁECZEŃSTWOTeorie społeczneTypy społeczeństwGrupy społeczneRodzina jako podstawowa grupa społecznaFunkcje rodzinyModele rodzinyZagrożenia dla współczesnej rodzinyKulturaInterakcje społeczneOsobowośćNormy społeczneSocjalizacjaRola społecznaStruktura społecznaRuchliwość społecznaŚwiadomość narodowaMniejszości narodowe i etniczneProblemy społeczeństwa polskiegoSpołeczeństwo obywatelskieGrupy interesów i organizacje społecznePOLITYKAIdeologia, doktryna, programGeneza partii politycznychKlasyfikacje partii politycznychKształtowanie się partii politycznychFunkcje partii politycznychModele organizacji partiiPodział partii politycznych pod względem głoszonej doktryny politycznejSystemy partyjneZasady tworzenia i działania partii politycznychPodstawy prawneFinansowanie partii politycznychKoalicjaWybrane partie polityczne istniejące w Polsce po 1989 r.WyboryWyniki wyborcze w latach 1991-2007Frekwencja wyborcza i referendalna w latach 1989-2007Kultura politycznaMass media – czwarta władzaRola mass mediów w kształtowaniu opinii publicznejBadania opinii społecznejPatologie władzyOrganizacje i stowarzyszenia działające na rzecz przejrzystości życia publicznegoSpołeczeństwo i władza w systemie autorytarnym i totalitarnymAutorytaryzmTotalitaryzmPRAWOFunkcje prawaRodzaje prawaStruktura sądownictwa w PolsceSądy powszechneSądy wojskoweSądy administracyjnePostępowanie sądoweAkty prawneHierarchia aktów prawnychSposoby publikacji aktów prawnychGałęzie i dziedziny prawaNorma prawnaBudowa normy prawnejPodział norm prawnychOrgany wymiaru sprawiedliwościKrajowa Rada SądownictwaTrybunał Konstytucyjny i Trybunał StanuSąd LustracyjnyProkuraturaInstytut Pamięci NarodowejPrawa człowiekaGeneza praw człowiekaNajważniejsze współczesne dokumenty prawa międzynarodowego dotyczące praw człowiekaInstytucje stojące na straży przestrzegania praw człowieka z ramienia ONZStowarzyszenia i organizacje działające w Polsce na rzecz upowszechniania praw człowiekaPAŃSTWOGeneza państwaFunkcje państwaKoncepcje pochodzenia instytucji państwaFormy państwFormy rządówReżim politycznyUstrój terytorialnyTypy państwSystemy rządzeniaFormy demokracjiReferenda w Polsce po 1989 r.Władza ustawodawcza – legislatywaSkład i organy SejmuPrawo wyborczeFunkcje Sejmu i SenatuDroga legislacyjnaWładza wykonawcza – egzekutywaRada MinistrówTryb powołania RząduPrezydent RPInne ważne instytucje państwoweNajwyższa Izba KontroliKrajowa Rada Radiofonii i TelewizjiGeneralny Inspektor Ochrony Danych OsobowychRzecznik Praw ObywatelskichNarodowy Bank PolskiSamorząd terytorialnyGminaPowiatWojewództwoPOLSKA, EUROPA, ŚWIATPolska w polityce międzynarodowejPolska racja stanu po 1989 r.Zadania i kompetencje Ministerstwa Spraw Zagranicznych RPRada EuropyUnia EuropejskaCztery Wolności Unii EuropejskiejOjcowie zjednoczonej EuropyKalendarium integracji europejskiejInstytucje Unii EuropejskiejOrgany pomocnicze UETrzy Filary Unii EuropejskiejUkład z SchengenStrefa euroFinanse Unii Europejskiej i jej budżetPrzedakcesyjne fundusze unijneFundusze strukturalneEuroregionyOrganizacja Narodów Zjednoczonych – ONZCele i zadania ONZOrgany ONZOrganizacje wyspecjalizowane ONZMisje pokojowe ONZDziałania ONZ dotyczące walki z terroryzmemOrganizacja Traktatu Północnoatlantyckiego – NATOCele i zadania NATOStruktura NATODroga Polski do NATOPolityka „otwartych drzwi”Regionalna współpraca międzynarodowaProblemy globalne współczesnego świataWybrani przywódcy światowiKALENDARIUMINDEKS POJĘĆ

fce egzamin
, opis siebie przykłady
, fce przygotowanie samemu
, hispanistyka kul
, aplikacja do jezyka angielskiego
, agnieszka andrzejewska
, rysunek dla przyjaciółki
, samolot po angielsku
, części mowy po angielsku
, rzeczy w domu po angielsku

yyyyy