Repetytorium maturzysty chemia zgodne z aktualną podstawą programową

12.22

Podręczniki szkolne |

Repetytorium Maturzysty chemia Wydawnictwa GREG to książka, która idealnie trafia w oczekiwania maturzystów – zawiera kompletny materiał niezbędny do przygotowania się do matury w jej aktualnej formule. Całość jest zgodna z najnowszą podstawą programową i zawiera zagadnienia ze wszystkich klas liceum, w tym z klasy I, które pojawiają się w podstawie programowej po raz pierwszy.Zadania w repetytorium opatrzono szczegółowymi informacjami, jak je rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Również w zadaniach typu testowego pokazano prawidłowe odpowiedzi. Dzięki temu można prześledzić tok myślenia przy pracy, a także sprawdzić poprawność wykonywanych samodzielnie działań. Komentarze na marginesach wskazują szczególnie ważne kwestie i objaśniają trudniejsze czynności. Tam, gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki.Informacje teoretyczne przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem, z dbałością o proste do zrozumienia ujęcie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień. Pomocne są liczne dokładne rysunki, ilustrujące ważne zagadnienia. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć, dzięki któremu poruszanie się po książce jest intuicyjnie proste.Repetytorium Maturzysty chemia Wydawnictwa GREG to doskonała pomoc w okresie nauki w liceum – nie tylko dla tegorocznych maturzystów, ale także dla uczniów młodszych klas, którym zależy na szybkiej, bezproblemowej nauce i dobrych ocenach.Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.Teraz książka po raz pierwszy w odświeżonej, nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej!Serdecznie polecamy!Spis treściPOZIOM PODSTAWOWYMATERIAŁY I TWORZYWA POCHODZENIA NATURALNEGOWłaściwości SiO2 i jego odmiany występujące w przyrodzie, proces produkcji szkłaCharakter chemiczny SiO2Proces produkcji szkłaRodzaje, właściwości i zastosowanie szkłaSurowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu i betonuRodzaje skał wapiennych w przyrodzie, właściwości i zastosowanieWykrywanie skał wapiennychWykrywanie skał wapiennych w minerałachHydratyNazewnictwo hydratówŚRODKI CZYSTOŚCIProces zmydlania tłuszczów, mydła jako przykład detergentówOtrzymywanie mydełOdczyn roztworu wodnego mydłaWpływ twardości wody na mydła i detergentyEutrofizacja wódCharakter chemiczny składników środków czystościEmulsjeCHEMIA W KUCHNINiektóre składniki leków i ich działanieProcesy fermentacyjneFermentacja alkoholowaFermentacja mlekowaFermentacja octowaFermentacja masłowaSposoby konserwacji żywności, zapobiegania psuciu sięCHEMIA GLEBYWłaściwości gleby i jej pHWarstwy glebyNawozyWpływ nawozów na pH glebyZanieczyszczenia gleb i sposoby ochrony przed jej degradacjąRekultywacjaPALIWASurowce służące do pozyskiwania energiiDestylacja ropy naftowejAlternatywne źródła energiiLiczba oktanowa i sposoby jej zwiększaniaODZIEŻ I OPAKOWANIARodzaje tworzyw sztucznychWłókna naturalne i sztuczneDoświadczenia pozwalające odróżnić włókna białkowe, celulozowe, sztuczne i syntetyczneWłókna syntetycznePOZIOM ROZSZERZONYSTECHIOMETRIAMol, masa molowaObjętość molowa w warunkach normalnych i standardowychObjętość molowa w warunkach dowolnychPrawo stałości składuPrawo zachowania masyUłamki składników: masowe, molowe i objętościoweZawartość procentowa składników w mieszaninie lub w związku chemicznymStężenia chemiczneStężenia procentoweStężenie moloweRozpuszczalnośćPrzeliczanie stężeńMieszanie roztworów – reguła krzyżaStechiometria mieszaninObliczanie mas molowych mieszaninWydajność reakcji chemicznejWyprowadzanie wzorów elementarnychZależności stechiometryczne na bazie równań reakcjiObliczanie składu mieszanin poreakcyjnychObliczanie składu mieszanin w oparciu o gęstości mieszaninBUDOWA ATOMU I OPIS KWANTOWO-MECHANICZNY ATOMUAtom – ujęcie klasycznePojęcia podstawoweUstalanie wzorów związków chemicznychMasa atomowa i średnia ważona masa izotopowaMasa cząstek (molekuł)Charakterystyka cząstek elementarnychSubstancje proste – charakterystyka metali i niemetaliUkład okresowy pierwiastków (uop) – ujęcie klasyczneNazwy grupPojęcia podstawoweCharakterystyka połączeń czwartego okresu uop grup 1-2 i 13-18Zmiany wielkości na tle układu okresowegoBudowa atomu a układ okresowy pierwiastkówBudowa atomu – ujęcie kwantoweModel SchrödingeraLiczby kwantoweKontur orbitalu (chmury elektronowej)Reguły zabudowy orbitaliKonfiguracja elektronowa stanu podstawowego na przykładzie atomu selenuElektronyKonfiguracja jonówWzbudzony stan elektronowyWIĄZANIA CHEMICZNE, KSZTAŁT CZĄSTECZKI I HYBRYDYZACJI ORBITALIBudowa cząsteczki – ujęcie klasycznePojęcia podstawoweWzory chemiczneWiązania chemiczne – definicje, podziałWzory elektronowe cząsteczekBudowa cząsteczek – ujęcie kwantoweKolejność poziomów energetycznych cząsteczkiHybrydyzacja orbitali atomowychRodzaje hybrydyzacjiSYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCHRównania reakcji otrzymywania substancji nieorganicznychTlenkiWodorotlenkiKwasySoleProjektowanie podstawowych doświadczeńBadanie charakteru chemicznego substancji – zasada ogólna dla substancji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzieWykazanie charakteru amfoterycznego wodorotlenku chromu(III)TERMOCHEMIAPojęcia podstawoweSposoby wymiany energii pomiędzy układem i otoczeniemKonwencja międzynarodowa znaków energiiFunkcje termodynamiczneZasady termodynamikiKINETYKA CHEMICZNADefinicja szybkości reakcji i wpływ różnych czynników na szybkośćZależność szybkości od temperatury (v = v(T))Zależność szybkości od stężenia (v = v(c))Rząd reakcjiCząsteczkowość reakcjiBadanie wpływu różnych czynników na szybkość reakcji – zasada ogólnaKataliza chemiczna – zależność szybkości od obecności innych substancjiPodziałSTATYKA CHEMICZNAPrawo działania mas – prawo Guldberga i WaagegoZależność stałej od temperaturyReguła przekory (Le Chateliera-Brauna)Stałe równowagiStała równowagi reakcji dysocjacji nazywana stałą dysocjacjiIloczyn jonowy wodyRoztwory i reakcje w roztworach wodnychPodział roztworówRoztwory koloidalnePodział koloidówPorównanie koloidówMetody rozdzielania mieszaninRozpuszczanie, roztwarzanieEfekty towarzyszące rozpuszczaniuReakcje w roztworach wodnychDysocjacja elektrolitycznaTeoria dysocjacji ArrheniusaTeoria Brónsteda – LowryegoTeoria LewisaFormy zapisu równań reakcji jonowychOgólne zasady zapisu równań reakcji jonowychElektrolity mocne i „lotne”Przykłady równań reakcji jonowychProjektowanie podstawowych doświadczeńSporządzanie roztworu o danym stężeniuProjektowanie prostej identyfikacji jonów w roztworze – zasada ogólnaPorównywanie mocy elektrolitów – zasada ogólnaZbieranie gazów wydzielanych w trakcie doświadczeniaOczyszczanie mieszanin gazowychOtrzymywanie różnych gazów w laboratorium szkolnymHydroliza związków organicznych i nieorganicznychBufory – definicja i zasada działaniaDziałanie roztworu buforowegoUTLENIANIE I REDUKCJAReguły wyznaczania stopni utlenieniaMetody uzgadniania równań reakcji redoks (bilans klasyczny i jonowo-elektronowy)Przewidywanie własności utleniająco-redukujących atomów i prostych jonówPrzewidywanie kierunku reakcji redoksBadanie zachowania się metali w reakcjach z kwasami – zasada ogólnaPorównywanie własności utleniająco-redukujących substancji – zasada ogólnaPorównywanie aktywności metali – zasada ogólnaPorównywanie aktywności metali – przykładNajlepsze utleniaczePrzewidywanie produktów reakcji redoks z zastosowaniem manganianu(VII) potasu (KMnO4)Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu w zależności od środowiskaBadanie własności utleniających manganianu(VII) potasuBadanie własności utleniających związków chromu(VI)Własności utleniające kwasu azotowego(V)Własności utleniające kwasu siarkowego(VI)Własności utleniające fluorowcówCHARAKTERYSTYKA PIERWIASTKÓW NA TLE UKŁADU OKRESOWEGOAlotropia pierwiastkówBarwa płomienia i roztworówPrzykłady związków pierwiastków bloku s i pPierwiastki bloku dUwagi ogólneChromManganŻelazoSrebroMiedźCynkPodstawy analizy chemicznejMiareczkowanieAnaliza spaleniowa – analiza elementarnaCHEMIA ORGANICZNAPodział związków organicznychWiązania w związkach organicznych i typ hybrydyzacjiReakcje w chemii organicznejReakcje charakterystyczne dla związków organicznychPrzewidywanie właściwości fizycznych i chemicznych związków organicznychTemperatury przemian fazowychRozpuszczalność w rozpuszczalnikachIzomeria w związkach organicznychRodzaje izomeriiRodzaje izomerii omawiane w szkole średniejIzomeria optycznaUstalanie konfiguracji absolutnejWzory stereochemiczneRodziny konfiguracyjneWażność grupPodstawowe szeregi homologiczne lub związki danej klasyWęglowodory nasycone, nienasycone, cykliczneWęglowodory aromatyczneAlkoholeFenole, aminy, amidyZwiązki karbonylowe – aldehydy i ketonyKwasy karboksyloweAmino- i hydroksykwasyCukry prosteNazewnictwo związków organicznychWęglowodory nasycone o łańcuchach prostychWęglowodory cykliczneWęglowodory nienasycone (alkeny, alkiny, alkadieny)Węglowodory aromatyczne (areny)Pochodne węglowodorówAlkoholeFenoleAldehydyKetonyKwasy karboksyloweSole i estry kwasów karboksylowychAmidy kwasoweAminyPodstawowe odczynniki w chemii organicznejCharakterystyka i reaktywność związków organicznychWęglowodoryAlkoholeFenoleZwiązki karbonyloweKwasy karboksyloweAminyAmidy kwasoweWielofunkcyjne pochodne węglowodorówAminokwasyCukryBiałkaKwasy nukleinoweWłaściwości fizyko-chemiczne kwasów nukleinowychTworzywa sztuczneINDEKS HASEŁ

monika kruk
, lipiec po angielsku
, goczał
, uzupełnij zdania wyrazami as enough than lub too
, past tense co to
, wigilijne życzenia
, mazowieckie po angielsku
, gdzie mieszkasz po hiszpańsku
, pronouns po polsku
, zwyczaje bożonarodzeniowe w niemczech
, pozdrowienia swiateczne boze narodzenie
, pawel mała

yyyyy