Prisma nivel B1 alumno

97.20

Język hiszpański |

Podręcznik wraz z płytą CD.Kurs Prisma składa się z sześciu części odpowiadających zawartością poziomom kompetencji opisanym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: Comienza(A1), Continua(A2), Progresa(B1), Avanza(B2), Consolida(C1), Perfecciona(C2). Jest również zgodny z Programem Nauczania Instytutu Cervantesa.Celem metody jest wyposażenie ucznia w kompetencje językowe i wiedzę o kulturze, które umożliwią mu sprawne funkcjonowanie na obszarach hiszpańskojęzycznych, obejmujących różne kultury po obu stronach Atlantyku.Każdy poziom kursu przewidziany jest na 140 godzin lekcyjnych i składa się z podręcznika (80 godz.), przewodnika dla nauczyciela (60 godz. dodatkowych), zeszytu ćwiczeń i płyty CD.Podręcznik zawiera 14 rozdziałów, w tym 2 rozdziały powtórkowe.
Poszczególne rozdziały kładą nacisk na:
integrację kompetencji językowychurozmaicenie technik pracy uczniówrozwój kompetencji komunikacyjnych, szczególnie poprzez działania interakcyjneumiejętności interkulturowe, rozwój wrażliwości kulturowej poprzez dostarczenie uczniom tekstów odzwierciedlających zróżnicowanie i bogactwo kulturowe na obszarach hiszpańskojęzycznych Europy i Amerykistosowanie metod indukcyjnych i dedukcyjnych w nauczaniu gramatyki, mobilizowanie ucznia do obserwacji i wnioskowania, wykorzystywania swojej wiedzy i dotychczasowych doświadczeńrozwój strategii uczenia sięsamoocenę dokonanych postępów

jak nauczyć się grać na akordeonie
, jak sie masz po niemiecku
, piękne słowa dla dziewczyny
, nauka języka angielskiego warszawa
, nogawka po angielsku
, teksty angielskie do czytania
, opisywanie obrazka
, angielski on line dla dzieci
, najludniejsze miasta rosji
, samochód po angielsku
, kocham taniec
, obój cena
, radwanskie net
, przykładowy opis postaci klasa 3
, filologia hiszpańska warszawa
, puszysta po angielsku
, przyglow

yyyyy