Planet 2. Język niemiecki dla 2 klasy gimnazjum. ćwiczenia

9.67

Język niemiecki |

Dla uczniów gimnazjum rozpoczynających naukę języka niemieckiego lub kontynuujących ją po szkole podstawowej. Jest to podręcznik przygotowany dla klas, które uczą się języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Każdy tom składa się z 8 krótkich lekcji podzielonych na dwa kręgi tematyczne oraz z modułu dodatkowego o tematyce świątecznej. Książka ćwiczeń zawiera liczne zadania, ćwiczenia powtórzeniowe, karty samooceny, niemiecko-polskie słowniczki do każdej lekcji i testy. Propozycje technik uczenia się i komentarze gramatyczne oraz polecenia do ćwiczeń są w języku polskim. Plany wynikowe, programy ścieżek edukacyjnych oraz stacje zadaniowe dostępne są na stronie www.hueber.pl. Dopuszczony przez MENiS do użytku szkolnego na poziomie gimnazjum.

lice po polsku
, email angielski
, pływalnia przeworsk
, książki po angielsku poziom a2

yyyyy