Pacesetter Int.WB

22.50

Język angielski |

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenia uzupełniające materiał z podręcznika, zadania wprowadzające do kolejnych rozdziałów, 3 testy sprawdzające, słowniczek.Czteroczęściowy kurs dla młodzieży – wszechstronny, dynamiczny, w szybkim tempie. Pacesetter To kurs kładący nacisk na komunikację językową. Metody używane w podręczniku zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa we wszystkich etapach lekcji. Gramatyka wprowadzana jest metodą indukcyjną – zadaniem uczniów jest samodzielne formułowanie reguł gramatycznych. Taki sposób wprowadzania nowego materiału aktywizuje uczniów i ułatwia zapamiętywanie. Tematyka bliska jest nastolatkom – książka często czerpie z przeżyć i przygód młodzieży, tak więc każda lekcja To okazja by dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy i opowiedzieć coś o sobie. Bohaterowie podręcznika – grupa brytyjskich nastolatków – wprowadzają wiele wyrażeń z potocznego języka. Śledzenie ich przygód To również cenne źródło informacji o kulturze dnia codziennego. Kurs integruje sprawności językowe poprzez szereg przemyślanych zadań. Pacesetter uczy zarówno uważnego słuchania, precyzyjnego formułowania własnych sądów, jak i płynności w wyrażaniu się. Różnorodność tekstów i następujących po nich ćwiczeń sprawiają, że uczniowie mają wiele okazji by poznawać język i używać go w różnych sytuacjach. Nauka słownictwa połączona jest z programem rozwijającym umiejętność samodzielnego uczenia się. Dzięki temu uczniowie dodatkowo przygotowywani są do korzystania ze źródeł mogących poszerzyć zasób ich słownictwa. Sekcje Learn To learn uczą jak organizować sobie naukę gramatyki, słówek czy rozwijać sprawności językowe. Sekcja powtórzeniowa znajdująca się na końcu każdego rozdziału pozwala na skoncentrowanie się na najważniejszych zagadnieniach i ułatwia przygotowanie do testów. Trzy rozdziały powtórzeniowe dodatkowo utrwalają gramatykę, słownictwo i funkcje językowe. Prace projektowe znajdujące się w tych rozdziałach pozwalają uczniom na twórcze użycie języka.

lekcje spiewu krakow
, iwona duda
, nazwiska męskie angielskie
, 12 w południe po angielsku
, co to są apostrofy
, past perfect progressive

yyyyy