Nuovo Progetto Italiano 3 Esercizi

54.99

Język włoski |

Nuovo Progetto italiano 3 jest trzecią częścią nowoczesnego kursu języka włoskiego, skierowanego do studentów, dorosłych imłodzieży, znających język włoski, wstopniu średnio zaawansowanym izaawansowanym (B2-C1, zgodnie zkryteriami „Europejskiego Systemem Kształcenia Językowego”).Zalety kursu:- poznawanie języka metodą indukcyjną, aktywna refleksja ojęzyku- systematyczna praca nad 4 sprawnościami językowymi- niezbyt długie teksty pozwalające utrzymać koncentrację izachować motywację uczniów- krótkie jednostki pozwalające na urozmaicenie tematyki omawianych zagadnień- komentarz gramatyczny, towarzyszący kolejnym jednostkom dydaktycznym iwykład gramatyczny, zamieszczony wQuaderno degli esercizi- krótkie ćwiczenia izróżnicowane techniki dydaktyczne, mające na celu zwiększenie motywacji iułatwienie procesu uczenia się- szerokie wykorzystanie materiałów autentycznych, zarówno pisanych (artykuły, fragmenty dzieł literackich itd), jak imówionych (nagrania audio, pochodzące zaudycji radiowych iserwisów telewizyjnych, specjalnie przygotowanych wywiadów), adotyczących tematyki poszczególnych jednostek;- ćwiczenia sprawdzające, proponowane co dwie jednostki, pozwalające uczniowi ocenić postępy językowe iuporządkować posiadaną wiedzę- szczególny nacisk na prezentację różnych aspektów kulturowych isocjologicznych Włoch- systematyczne utrwalenie zagadnień językowych igramatycznych- ćwiczenia przygotowujące do egzaminów na uzyskanie certyfikatów CELI, CILS, PLIDA- nowoczesna szata graficzna: przejrzysta, atrakcyjna, przyjemna dla oka- łatwość korzystania zpodręcznika dla wszystkich uczniów, bez względu na narodowość.Nuovo Progetto italiano 3 obejmuje:- Libro dello studente (łącznie z2 Cd audio) z32 jednostkami dydaktycznymi- Quaderno degli esercizi zlicznymi zróżnicowanymi ćwiczeniami pisemnymi, testami sprawdzającymi co 4 jednostki, bogatym aneksem zwykładem gramatyki- Guida per linseg

jak się pisze listy
, popularne nazwiska
, lead czas przeszły
, jak odwiesić działalność gospodarczą
, wyzwanie angielski
, mieszane conditionals
, anna ługowska
, hogata
, spojnik
, egzamin ósmoklasisty angielski poziom
, powiedzenia
, życzenia na święta bożego narodzenia dla nauczyciela
, sloik po ang
, powinno to spodobać się grupie

yyyyy