Matura Prime Time Plus. Pre-intermediate. Podręcznik wieloletni do języka angielskiego

45.00

Podręczniki szkolne |

Matura Prime Time Plus to kurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a zwłaszcza liceów ogólnokształcących, przygotowujących się do egzaminu maturalnego 2015 na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Seria łączy aktywną naukę języka angielskiego z poznawaniem ciekawych zagadnień przedstawionych w sześciu modułach tematycznych. Pierwsza część kursu odpowiada poziomowi A2 w skali przyjętej przez Radę Europy. Materiał zawarty w każdej części (Students Book i Workbook) przeznaczony jest do realizacji w trakcie 80-100 godzin lekcyjnych.Najważniejsze cechyzintegrowane podejście do rozwoju wszystkich czterech sprawności językowych;sekcje rozwijające sprawności komunikacyjne w odniesieniu do sytuacji z życia codziennego;przejrzysta prezentacja i gruntowne utrwalanie słownictwa;bogaty wybór tekstów oraz zadań rozwijających umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem;zwięzłe objaśnienia gramatyczne z towarzyszącym im materiałem ćwiczeniowym;sekcje poświęcone nauce pisania zawierające modelowe wypowiedzi pisemne;zadania przeznaczone do wykonania w parach i grupach;sekcje poświęcone ćwiczeniu prawidłowej wymowy i intonacji;wskazówki wspierające rozwój samodzielności uczniów i uczące technik rozwiązywania poszczególnych rodzajów zadań (Study Skills);vademecum kulturowe (Culture Corner) oraz sekcje poświęcone tematyce pojawiającej się w programie nauczania innych przedmiotów szkolnych (Curricular sections);regularne powtórki materiału (Language Review oraz Revision);repetytorium gramatyczne (Grammar Reference);specjalne sekcje służące powtarzaniu i utrwalaniu słownictwa (Vocabulary Bank);unikalny przewodnik ułatwiający opanowanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych (Writing Bank); sekcje Word Formation oraz Key Word Transformationssekcja Style (dotyczy poziomu Elementary i Pre-intermediate) poświęcona sposobom formułowania wypowiedzi, np. styl formalny i nieformalny;bogaty wybór zadań typu maturalnego w poszczególnych jednostkach lekcyjnych;sekcje maturalne (Matura Skills) po każdy module;dodatkowe zadania maturalne w specjalnej sekcji Matura Extra Practice (dotyczy poziomów Intermediate i Upper Intermediate);wśród komponentów: oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software) oraz interaktywny eBook.

m in po angielsku
, oliwki po angielsku
, jak sie masz po angielsku
, próbny egzamin ósmoklasisty angielski 2019
, simple past budowa
, lekcje szermierki wiedźmin 3
, przedimki
, lekcje koreańskiego online
, zaimki po ang
, liczebniki porządkowe po polsku
, co to imiesłów
, recenzja filmu angielski

yyyyy