Liz Kilbey. Challenges 2 Workbook.

12.57

Język angielski |

Nowy, czteropoziomowy kurs dla gimnazjum, który pozwala uczniom odnieść sukces w nauce języka angielskiego. Inspirujące tematy poszerzają wiedzę o świecie i kulturze krajów anglojęzycznych. Podręcznik jest owocem współpracy autorów bestsellera Opportunities Michaela Harrisa, Davida Mowera i Anny Sikorzyńskiej z 53 nauczycielami języka angielskiego pracującymi w polskich gimnazjach. Zróżnicowane ćwiczenia odzwierciedlają materiał zawarty w książce ucznia, wzbogacają słownictwo, utrwalają gramatykę oraz rozwijają sprawności językowe, w tym rozumienie ze słuchu. Ścieżki dźwiękowe do zadań znajdują się na CD-ROM-ie dołączonym do podręcznika. Aby je odtworzyć w klasie, wystarczy włożyć CD-ROM do odtwarzacza płyt CD. Polecenia do ćwiczeń i objaśnienia gramatyki w języku polskim, a także ćwiczenia o 3 stopniach trudności sprawdzają się w klasach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Lista słów z polskimi tłumaczeniami ułatwia powtórki i przygotowanie do sprawdzianu. Tabelki samooceny Whats Your Score pomagają uczniom dostrzec postępy w nauce i uczą ich odpowiedzialności za własne wyniki. Artykuły i opowiadania z cyklu Reading Corners pozwalają odkryć przyjemność czytania w języku angielskim.

rozszerzona matma
, dla dzieci po angielsku
, angielski w restauracji pdf
, użycie czasu past simple

yyyyy