Language Leader Elem.cl.CD

69.59

Język angielski |

Language Leader to nowy, czteropoziomowy kurs dla dorosłych zgłębiających tajniki języka angielskiego na wyższych uczelniach, a także w szkołach językowych. Został stworzony z myślą o potrzebach akademickich, stąd jego autorzy więcej uwagi poświęcili poważnym zagadnieniom, przedstawionym w oparciu o mniej lub bardziej znane fakty. Przejrzysty układ zadań pozwala na szybkie i łatwe zaplanowanie lekcji.Akademickie ujęcie tematówKurs Language Leader obejmuje wiele tematów z zakresu Professional English, takich jak Society, Engineering, Technology, History, Medical Science, Environment, etc. Wykorzystanie tekstów z autentycznych źródeł (gazety, czasopisma) pozwala, poza nauką języka, poszerzać horyzonty i wzbogacać wiedzę z rozmaitych dziedzin, a aktualność tematów zachęca do dyskusji i wymiany poglądów. Przykładem niestandardowego podejścia może być rozdział zatytułowany Society and Family na poziomie Pre-Intermediate, gdzie typowy temat, taki jak ‘rodzina’, prezentowany jest w kontekście prognoz społecznych, jakości rodzinnego życia i problemów wpływających na zmianę typowych struktur rodzinnych.Zawartość każdego rozdziału jest podsumowana na jego początku, a dyskusję zawsze otwiera ciekawy cytat i stymulujące zdjęcie, po których uczący się przechodzą do ćwiczeń omunikacyjnych bądź tekstu wprowadzającego temat przewodni. Sekcje Review powtarzają materiał z trzech kolejnych rozdziałów.Idealny dla wymagających studentów, którzy chcą dodatkowo poszerzać znajomość języka również poza zajęciami.Kurs rozwija wszystkie sprawności językowe, ale główny nacisk kładzie na liczne teksty do czytania i lekcje pisania znajdujące się w każdym rozdziale (sekcje Writing Skills).Gramatyka jest przedstawiona w jasny sposób i regularnie ćwiczona; niebieskie ramki Grammar Tip zwracają uwagę na najważniejsze aspekty.CD-ROM zawiera dodatkowe ćwiczenia i umożliwia samoocenę czynionych postępów, a audio CD towarzyszące zeszytowi ćwiczeń doskonali sprawność rozumienia ze słuchu i umiejętności analityczne.Rozwój umiejętności komunikacyjnychLanguage Leader rozwija także umiejętności konwersacyjne przez liczne dyskusje, debaty oraz zadania mające na celu rozwiązywanie problemów.Dzięki sekcjom Scenario konsolidującym materiał z każdego rozdziału studenci będą w stanie efektywnie wykorzystać poznane wyrażenia i struktury w autentycznych zadaniach komunikacyjnych.Systematyczny rozwój słownictwa pozwala studentom swobodnie stosować nowe wyrazy i zwroty, a także eksperymentować z językiem przez tworzenie analogicznych konstrukcji.

praca dla biologa kraków
, być po hiszpańsku odmiana
, konkurs kuratoryjny mazowieckie
, katarzyna deja
, napisz podanie o pracę
, 6 sierpnia 14 łódź
, michał adamczyk córka
, uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie
, angielski bemowo
, widok na morze po angielsku
, powitanie gości przemówienie wzór

yyyyy