Informatyka Europejczyka GIM ćw o obniż. poz trud

15.89

Podręczniki szkolne |

Komputer jako narzędzie do zabawy, pracy i naukiKomputer to doskonałe narzędzie, służące nie tylko jako magazyn gier, filmów czy muzyki. Umożliwia on także dostęp do niemal nieograniczonego źródła wiedzy, jakim jest internet, może pomóc w pisaniu, liczeniu i przygotowywaniu graficznych projektów, np. zaproszeń na urodziny, dyplomów i ulotek informujących o szkolnej zabawie. Można w nim przechowywać informacje, sortować je i dzielić w najwygodniejszy dla nas sposób. Słowem komputer to świetny towarzysz wirtualnej aktywności.Lekcje informatyki w gimnazjum są dobrą okazją do tego, by zacząć w pełni korzystać z możliwości komputera. W zeszycie ćwiczeń znajdziesz zadania, dzięki którym nauczysz się poprawnie redagować i formatować teksty, liczyć i rozwiązywać równania z wykorzystaniem określonych narzędzi komputerowych. Bez trudu zaczniesz obsługiwać także proste programy graficzne i tworzyć prezentacje multimedialne. Przekonasz się, jakie możliwości daje dostęp do komputera i jak można wykorzystywać to urządzenie przy rozwiązywaniu codziennych problemów. Zaskoczy Cię ilość informacji, jakie można znaleźć w internecie, oraz łatwość łączenia się z przyjaciółmi za jego pomocą.Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń o obniżonym poziomie trudności dla gimnazjum jest przeznaczony dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla których metody i formy pracy powinny być dostosowane do ich realnych możliwości. Zeszyt zawiera ćwiczenia do każdej lekcji (65 tematów) przygotowane dla wersji systemu Windows XP i Vista.Spis treści: I ROK NAUKIZastosowanie komputera w życiu codziennym (7)Temat 1. Znaczenie komputera we współczesnym świecie (7)Temat 2. Co to jest informatyka i jakie są aspekty jej rozwoju? (9)Temat 3. Na czym polega reprezentowanie i przetwarzanie informacji przez człowieka i komputer? (11)Temat 4. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem (11)Temat 5. Prawo autorskie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej (13)Temat 6. Budowa komputera. Urządzenia służące do komunikowania się z użytkownikiem. Przygotowanie zestawu komputerowego do pracy (14)System operacyjny (18)Temat 7. Systemy operacyjne – różnice i podobieństwa (18)Temat 8. Pulpit, ikony pulpitu, instalacja oprogramowania (20)Temat 9. Zarządzanie danymi. Kompresja i dekompresja danych (22)Temat 10. Rodzaje plików. Atrybuty plików. Wyszukiwanie plików i folderów w systemie (24)Temat 11. Ochrona przed wirusami komputerowymi (26)Podstawy grafiki (28)Temat 12. Importowanie grafiki. Praca z programem graficznym GIMP (28)Temat 13. Projekt „Wakacyjne wspomnienia”, czyli jak utworzyć oryginalną kompozycję w programie GIMP z efektem przenikania fotografii (31)Temat 14. Projekt „Pocztówka z wakacji”, czyli jak wykonać w programie GIMP fotomontaż z napisem? (33)Temat 15. Publikowanie własnych zdjęć w internecie (35)Praca z edytorem tekstu (37)Temat 16. Edytor tekstu – wprowadzenie. Zasady pracy z edytorem tekstu (37)Temat 17. Edycja tekstu. Atrybuty czcionki. Akapity (39)Temat 18. Wstawianie symboli do tekstu. Tworzenie tabel (41)Temat 19. Realizacja projektu „Tworzymy gazetkę klasową”. Kolumny i tabulatory (42)Temat 20. Ciąg dalszy projektu – łączenie tekstu z grafiką, nagłówek i stopka, przypisy, numerowanie stron, wydruk (44)Multimedia (48)Temat 21. Formy prezentacji w internecie. Multimedialne programy edukacyjne. Praca z programem edukacyjnym. Pobieranie informacji z różnych źródeł. Encyklopedie, internet (48)Temat 22. i 23. Programy i narzędzia do przekazu multimedialnego. Praca z programem Windows Movie Maker (50)Internet i sieci (52)Temat 24. Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sieć rozległa WAN. Praca w sieci lokalnej i globalnej (52)Temat 25. Jak zachować bezpieczeństwo podczas rozmów w sieci? Zagrożenia i korzyści wynikające z korzystania z internetu (54)Temat 26. Tworzenie dokumentu tekstowego na podstawie informacji z internetu. Kopiowanie, wklejanie i formatowanie tekstu i obrazów (56)Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych (58)Temat 27. Arkusz kalkulacyjny – podstawowe pojęcia. Budowa arkusza, edycja danych, tworzenie tabel (58)Temat 28. Rozwiązywanie zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym. Adresowanie względne (60)Temat 29. Podstawy tworzenia wykresów w arkuszu kalkulacyjnym. Formatowanie danych wykresu (61)Temat 30. Rozwiązywanie w arkuszu zadań z zakresu różnych przedmiotów z zastosowaniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego (63)Bazy danych (64)Temat 31. Bazy danych – podstawowe pojęcia. Wykonywanie operacji w gotowej bazie danych (64)Algorytmy (67)Temat 32. Pojęcie algorytmu. Rodzaje i sposoby zapisywania algorytmów. Przykłady wykorzystania algorytmów do rozwiązywania zadań (67)Temat 33. Algorytmiczne rozwiązywanie problemów w arkuszu kalkulacyjnym (69)II ROK NAUKIBudowa i zastosowanie komputera (71)Temat 1. Zagrożenia i korzyści wynikające ze stosowania komputerów i powszechnego dostępu do informacji (71)System operacyjny (73)Temat 2. Jak zadbać o bezpieczeństwo komputera i danych? (73)Temat 3. Rozwiązywanie problemów, czyli jak korzystać z pomocy i obsługi technicznej (74)Podstawy grafiki (77)Temat 4. Rodzaje grafiki. Podstawowe formaty graficzne (77)Temat 5. Elektroniczna fotka z wakacji z animowanym napisem (80)Temat 6. Tworzenie animacji (82)Praca z edytorem tekstu (84)Temat 7. Wstawianie do dokumentu obiektów: wzorów, symboli i dźwięków (84)Temat 8. Praca z dokumentem wielostronicowym – zakładka i hiperłącze (87)Temat 9. i 10. Realizacja projektu „Folder o mojej szkole”. Układ strony, kolumny, łączenie tekstu z grafiką, sprawdzanie pisowni, wydruk (88)Temat 11. Projektujemy zaproszenie na imprezę klasową. Ustawienia strony, redagowanie treści, łączenie tekstu z grafiką, rozmieszczenie całości na stronie (91)Multimedia (93)Temat 12. Nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku (93)Temat 13. Prezentacje multimedialne – zasady pracy z programem PowerPoint (94)Temat 14. i 15. Realizacja projektu do wyboru: „Organizujemy wycieczkę klasową do ….”, „Moje miasto”, „Najpiękniejsze miejsca świata”, „Oferty biura podróży”. Wstawianie nowych slajdów, animacje obiektów, przejścia między slajdami, dźwięki. Pokaz wykonanych prezentacji (96)Internet i sieci (98)Temat 16. Usługi internetowe. Zakładanie konta pocztowego. Przesyłanie i odbieranie wiadomości (98)Temat 17. Praca grupowa nad projektem „Prezentacja mojego regionu”. Dyskusja na forum z zachowaniem zasad netykiety (101)Temat 18. i 19. „Prezentacja mojego regionu” – gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł (103)Temat 20. i 21. Projektowanie klasowej lub szkolnej witryny internetowej. Podstawy HTML, grafika i muzyka na stronie (104)Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych (107)Temat 22. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym – kalkulacja kosztów wytworzenia gazetki klasowej i folderu oraz zorganizowania wycieczki klasowej (kontynuacja projektów rozpoczętych w edytorze tekstu) (107)Temat 23. i 24. Rozwiązywanie w arkuszu kalkulacyjnym zadań problemowych z zastosowaniem funkcji matematycznych i statystycznych JEŻELI, LICZ.JEŻELI, ILE.NIEPUSTYCH itp. (108)Bazy danych (111)Temat 25. Tworzenie bazy danych uczniów klasy. Kwerendy, czyli tworzenie zapytań do utworzonej bazy danych (111)Algorytmy (113)Temat 26. Algorytmy porządkowania zbioru elementów (113)Temat 27. Tworzenie algorytmów w programie ELI 2.0 i analizowanie ich działania (114)Temat 28. Środowisko Logomocja. Programowanie prostych rysunków w Logo. Procedury pierwotne. Słowa i listy w Logo (116)Temat 29. Tworzenie własnych procedur – procedury własne w Logo (118)Temat 30. Tworzenie procedur z parametrem (119)Modelowanie i symulacje (121)Temat 31. Modelowanie i symulacja. Wykorzystanie do symulacji programów komputerowych oraz interaktywnych map wyszukanych w internecie (121)Temat 32. Symulowanie procesów z różnych dziedzin – matematyki, fizyki, biologii, ekonomii. Wykorzystanie modeli do symulacji (122)Podpowiedzi (124)I rok nauki (124)II rok nauki (125)Źródła zdjęć i ilustracji (128)

limesy matematyka
, kurs matematyki od podstaw
, jak zacząć argumenty w rozprawce
, bicie w przelocie w szachach
, certyfikat cae cena
, eliza khemissi
, nauka gry w szachy dla dzieci online
, edu mielec
, jak jest po niemiecku cześć
, notatki egzamin osmoklasisty
, robotyka warszawa
, korepetycje matematyka tychy
, prezent na dzień dziecka dla 14 latka
, double time
, lotnisko ang
, jak mieć brytyjski akcent
, znaki specjalne po angielsku

yyyyy