Informator o szkołach wyższych i policealnych 2012/2013

8.71

Podręczniki szkolne |

Outlet: uszkodzenie okładki bez wpływu na treśćInformator o szkołach wyższych i policealnych 2012/2013Komplet rzetelnych informacji dla kandydatów do państwowych i prywatnych uczelni i szkół policealnych, w całym kraju. Publikacja zawiera dane o rekrutacji aktualne na rok akademicki 2012/2013. OSIEMNASTA edycja znanego na rynku rocznika. Najlepszy informator dla maturzystów 2012.Informator pomoże Ci wybrać odpowiedni dla siebie kierunek studiów i uczelnię, w której chciałbyś studiować.Publikacja zawiera szczegółowe, autoryzowane przez same szkoły informacje: uczelnie wyższe oraz SZKOŁY policealne: państwowe i niepaństwowe, publiczne i niepubliczne; studia dzienne, wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne; studia magisterskie, zawodowe (licencjackie, inżynierskie), uzupełniające magisterskie (SUM); kierunki, specjalności, specjalizacje; szczegółowe kryteria przyjęć, uwzględniające ostatnie zmiany w zasadach rekrutacji; kryteria przyjęć zarówno dla kandydatów z „nową”, jak i ze „starą” maturą; opis postępowania kwalifikacyjnego; postępowanie kwalifikacyjne dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, kryteria rekrutacji dla osób z maturą międzynarodową (IB); liczba osób na jedno miejsce na poszczególne kierunki na uczelniach w roku 2011/2012; limity miejsc; terminy składania dokumentów, egzaminów itp.;opłaty za studia; szczegółowa oferta uczelni niepaństwowych; szkoły policealne w układzie wojewódzkim; adresy i telefony do uczelni i szkół, na poszczególne wydziały itp.; indeksy.Szeroki zakres i przejrzysty układ treści. Wysoka jakość edytorska. Informator został opracowany przez doświadczony zespół redakcyjny Wydawnictwa, przy współudziale działów kształcenia szkół wyższych, dyrekcji szkół policealnych, działów informacji i promocji uczelni niepaństwowych i pozostałych jednostek odpowiedzialnych za informację dla kandydatów na studia, na nowy rok akademicki.

proste zwroty po angielsku
, jak sie szybko odstresowac
, malowanie na płótnie
, ksenia imię
, rysunek do przerysowania
, kurs języka włoskiego kraków
, słówka nieregularne angielski
, bajki dla dzieci w tv
, test francuski
, panie. ovh
, danuta kucharska
, nauka języka rosyjskiego online
, kursy angielskiego rzeszów
, the point certyfikat

yyyyy