I Wonder 4 PB + ieBook EXPRESS PUBLISHING

48.48

Język angielski |

Podręcznik (Pupil’s Book) został zaprojektowany tak, aby podobać się dzieciom i jednocześnie sprawić, żeby zaangażowały się w naukę języka angielskiego. Nowe słowa i zwroty są prezentowane w przejrzysty i efektywny sposób poprzez żywe dialogi, piosenki, rymowanki, gry i teksty do słuchania. Podręcznik składa się z ośmiu modułów. W skład każdego modułu wchodzi siedem lekcji z ciekawymi zagadnieniami tematycznymi i konstruktywnymi ćwiczeniami, które zachęcają uczniów do myślenia i mówienia po angielsku.Do podręcznika dołączono jego cyfrowy odpowiednik – Interactive eBook (płyta).Interaktywny eBook to cyfrowy komponent przeznaczony do samodzielnej pracy ucznia w domu. Jest on pomocny w odrabianiu zadań, pisaniu dyktand, czytaniu i opanowaniu słownictwa. Naukę uatrakcyjniają gry językowe, kwizy i filmy.Opis serii:I Wonder to nowatorska, siedmiopoziomowa seria podręczników do nauki języka angielskiego dla dzieci. (CEF: PRE A1 – A2+). Koncepcja kursu polega na nauczaniu języka razem z nauczaniem zagadnień, które przynależą do innych przedmiotów szkolnych – na przykład przyrody, geografii, matematyki czy sztuki. Dzięki temu, elementy realnego świata, który dzieci właśnie poznają, zostają przeniesione do szkolnej pracowni językowej. Lekcje języka angielskiego stają się podróżą, a uczniowie – odkrywcami. Kurs został tak zaprojektowany, aby rozbudzić w dzieciach pasję poznawczą i sprawić, żeby towarzyszyła im przez całe życie.Najważniesze cechy serii:- Koncepcja serii oparta na nauczaniu interdyscyplinarnym została wdrożona z głębokim zrozumieniem potrzeb i zainteresowań uczniów z danej grupy wiekowej.- Bogactwo tematów i zagadnień pozwala rozwijać umiejętności przydatne przez całe życie.- Koncentracja na rozwijaniu krytycznego myślenia, komunikacji, współpracy i kreatywności służy kształceniu umiejętności kluczowych w XXI wieku.- Budowanie umiejętności społecznych i dbałość o rozwój emocjonalny dzieci odbywa się poprzez zadania typu odgrywanie ról, gry zespołowe, śpiewanie piosenek, poznawanie baśni oraz kształtowanie właściwych postaw.- Nowoczesna, przyjazna uczniom szata graficzna oraz wizualizacją zadań ułatwiają naukę.- Ciekawe dialogi prowadzone przez fascynujących bohaterów bawią i stymulują wyobraźnię.- Kształcenie wszystkich czterech sprawności językowych przebiega w sposób w pełni zintegrowany.- Ćwiczenia osnute wokół ciekawych tematów dają okazję do używania języka w naturalnym kontekście.- Melodyjne, żywe piosenki łatwo zapadają w pamięć i motywują do nauki.- Funkcjonalne ćwiczenia w mówieniu pozwalają ćwiczyć język odpowiedni do danej sytuacji komunikacyjnej.- Ćwiczenia w grupie (circle-time activities) to okazja do wykonywania zadań odprężających, a przy tym bardzo efektywnych.- Sekcja z zadaniami plastycznymi i pracami ręcznymi (craftwork) rozwija kreatywność uczniów (ta sekcja jest obecna w podręcznikach I Wonder Starter, 1 i 2).- Zadania międzyprzedmiotowe typu projekt dają uczniom okazję do zastanowienia się nad tym, czego się już nauczyli, oraz do powtórzenia materiału w twórczy sposób.- Ćwiczenia z sekcji Show and Tell rozwijają umiejętność wypowiadania się publicznie.- Sekcja Wonder Tales z baśniami pochodzącymi z różnych stron świata ma także aspekt wychowawczy, gdyż zwraca uwagę dzieci na wartości uniwersalne, takie jak np. przyjaźń czy uczciwość.- Sekcja A World of Wonder pokazuje różne ciekawostki ze świata przyrody, kultury czy sztuki, odpowiadając na naturalne dla dzieci zainteresowanie otaczającym ich światem.

symbol wagi znak zodiaku
, korepetycje niemiecki lublin
, twarz mężczyzny szkic
, zderzak po angielsku
, młodnickiego
, wyjatek po ang

yyyyy