Hiszpański No hay problema! (poziom średni)

7.99

Język hiszpański |

ultimedialny kurs do nauki języka hiszpańskiego na poziomie średnim zawiera:* nowoczesny podręcznik do nauki,* nagrania mp3.Doskonale zaprojektowany materiał dydaktyczny z myślą o osobach, które dobrze opanowały podstawy języka hiszpańskiego i chciałyby ko ntynuować naukę na poziomie średnim. Do sięgnięcia po kurs zachęcamy osoby, które przynajmniej rok uczyły się hiszpańskiego. Zakres kursu odpowiada trzem kolejnym semestrom nauki na tradycyjnym kursie językowym. Opanowanie przedstawionych zagadnień pozwoli na form ułowanie spójnych wypowiedzi oraz ich umiejętne prezentowanie i argumentowanie w dyskusji.Kurs składa się z 12 obszernych lekcji. W każdej z nich nauka polega na pracy z tekstem, jego zrozumieniu oraz powtarzaniu wykorzyst anego słownictwa i wyrażeń. Proces powtórek organizuje SuperMemo UX, dzięki czemu pojawiają się one w optymalnych dla uczącego się o dstępach. Kurs zawiera także komentarze oraz objaśnienia gramatyczne. Autor przedstawił je w sposób przystępny i zrozumiały oraz uzu pełnił o serię zadań utrwalających zdobytą wiedzę i pomagających opanować gramatykę szybko i naturalnie.Naukę wspomagają i urozmaicają liczne nagrania lektorskie wykonane przez native speakers.Zawartość kursu:* Diálogos – dialogi i czytanki, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie, ponad 9 godzin nagrań wykonanych przez lektorów hiszpańskich i ćwiczenia wymowy;* Nuevas palabras y locuciones – listy nowego słownictwa do trwałego zapamiętania;* Gramática – komentarze gramatyczne;* Comentarios – komentarze językowe i kulturowe;* Ejercicios – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane specjalnie do samodzielnej nauki;* Diccionario – podręczny słownik obejmujący słownictwo całego kursu.Podstawowe typy ćwiczeń zawartych w pakiecie to:* różnorodne testy wyboru, wymagające wybrania prawidłowej odpowiedzi spośród kilku podanych,* uzupełnianie zdań o brakujące wyrazy lub wyrażenia,* przekształcanie zdań,* dopasowywanie podanych elementów do kategorii lub luk w tekście,* przenoszenie ruchomych elementów na stronie we właściwe miejsca,* wyszukiwanie i zaznaczanie prawidłowego elementu w tekście,* zadania typu „prawda czy fałsz”,NOWOŚĆ:Analizator mowy – dzięki któremu przetestujesz i poprawisz hiszpańską wymowę.Słownik –podręczny słownik obejmujący słownictwo całego kursu.

gimnazjum ang
, praca zdalna język włoski
, pudło perkusyjne
, koreanistyka poznań
, znak zodiaku ryby symbol
, zakończenie rozprawki zwroty
, t po rosyjsku
, 3 forma sing
, niemiecki przywitania
, kursy fotograficzne kraków
, sell druga forma
, jak napisać rozprawkę
, kudełka
, prezenty na dzień nauczyciela
, północ południe wschód zachód kierunki
, 26 września 2021
, jak zostać lektorem audiobooków

yyyyy