Historia i społeczeństwo. Język, komunikacja i media. Podręcznik. Liceum i technikum

30.15

Podręczniki szkolne |

Podręcznik Historia i społeczeństwo. Język, komunikacja i media ma charakter interdyscyplinarny. Ukazuje związki między różnymi zjawiskami, z którymi uczeń zapoznawał się na lekcjach języka polskiego i historii. Prezentuje kulturotwórczą rolę Biblii. Przedstawia miejsce języka polskiego w wielkiej rodziniejęzyków indoeuropejskich oraz kwestię wpływów zewnętrznych, którym na przestrzeni wieków ulegała polszczyzna. Analizuje język propagandy politycznej, społecznej i religijnej od czasów najdawniejszych do współczesności. Przedstawia rolę tzw. nowych mediów w dzisiejszym świecie. Podręcznik ma też uświadomić uczniom zagrożenia, które wiążą się z oddziaływaniem współczesnych środków przekazu.Warte uwagi cechy podręczników z cyklu Historia i społeczeństwodla liceum i technikum:przystępny język wykładu, któryułatwia zrozumienie trudnych zagadnień z różnych dziedzin naszego życia – od zarania dziejów do współczesności;bogaty zestaw map, fotografii, reprodukcji dzieł sztuki i schematów, które rozbudzają zainteresowanie uczniów omawianą tematyką;infografiki, którew atrakcyjny sposóbprzybliżają wybrane problemy życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego różnych epok;rozbudowane komentarze do materiałów graficznych, które wprowadzają dodatkowe informacje uzupełniające tekst wykładu;ramki zatytułowane Oceny, dyskusje, spory – przedstawiono w nich kwestie wzbudzające kontrowersje wśród historyków; bloki ćwiczeniowe zamieszczone po każdym rozdzialeoraz lekcje powtórzeniowe, które zawierają różnorodne polecenia i materiały do analizy, w tym źródła historyczne oraz współczesne teksty naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne.Podręcznik Historia i społeczeństwo. Język, komunikacja i media został przystosowany do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2015 r.Doskonałym uzupełnieniem podręcznika są:Atlas. Historia. Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne,Kalejdoskop historii. Materiały multimedialne dla nauczycieli historii oraz historii i społeczeństwa. Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne(DVD).

angielski present simple i continuous
, matura ustna angielski przykłady
, karpacz ciekawostki
, co można wnieść na maturę z matematyki
, powiedzenie po angielsku
, korepetycje wrocław
, wiktor pawłowski
, napisz cv po angielsku
, aa sosnowiec

yyyyy