Historia 2 Podręcznik Czasy nowożytne

33.00

Podręczniki szkolne |

Historia 2. Czasy nowożytne. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego.Materiał zawarty w trzech tomach podręczników do historii (oddzielnie do zakresów podstawowego i rozszerzonego) podzielono według następującego porządku:klasa I (podręcznik wydany w dwu woluminach) – dzieje najdawniejsze, starożytność, średniowiecze do 1517 roku, klasa II – okres wczesnonowożytny (od 1517 r.) oraz okres nowożytny do 1918 roku,klasa III – dzieje najnowsze po 1918 roku.Dzięki przejrzystej strukturze podręczników przekazywana w nich wiedza jest doskonale uporządkowana.Prezentowane wiadomości są zamieszczone na trzech poziomach. Pierwszy stanowią informacje podstawowe ujęte w punktach. Znajdują się one na początku każdego tematu. Drugi poziom to właściwa treść rozdziału. Poziom trzeci dotyczy wiadomości zawartych w podpisach pod ilustracjami, przypisach oraz na marginesach książki.Rozumienie omawianych zagadnień ułatwiają liczne ilustracje. Kształcą one u uczniów umiejętność analizowania źródeł ikonograficznych, co jest wymagane na egzaminie maturalnym.Atutem serii są również umiejętnie dobrane, zwięzłe teksty źródłowe oraz fragmenty opracowań przeznaczone do analizy.Utrwaleniu wiadomości służą pytania i ćwiczenia.Po każdym rozdziale zaproponowano zestaw literatury pomocniczej. Umożliwia on zainteresowanym uczniom samodzielne poszerzanie wiedzy.Na końcu każdego podręcznika uczniowie znajdą tablice chronologiczne oraz indeksy.

fenol + co2
, co to przyslowek
, język angielski na świecie
, otwock lodowisko
, kurs angielskiego białystok
, znaki zodiaku powietrze
, krótkie fajne słowa po angielsku
, liczebniki główne angielski
, proste życzenia na dzień matki
, tryby warunkowe budowa
, jak jest po francusku
, wybór obrazka angielski
, programowanie w pythonie

yyyyy