Gramatyka dla praktyka III. Składnia. Ćwiczenia

99.29

Pozostałe języki |

Gramatyka dla praktyka. Składnia to trzeci tom obszernego kompendium do nauczania gramatyki języka polskiego w ujęciu funkcjonalnym na poziomie A1–B1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Jego pierwsza część – Gramatyka dla praktyka. Fleksja i słowotwórstwo – zawiera około 600 ćwiczeń z deklinacji imion i słowotwórstwa, a druga – Gramatyka dla praktyka. Czasownik – ponad 430 ćwiczeń poświęconych czasownikowi. Nieco więcej niż 300 ćwiczeń można znaleźć w ostatnim tomie pt. …

angielski lekcje indywidualne
, logika matematyka
, 88888
, alub
, e mail oficjalny
, tytul licencjata
, liczebniki główne i porządkowe angielski
, trener jazdy konnej
, c# aplikacje okienkowe
, matematyka podkowa
, taby na gitare
, there is there are pytania ćwiczenia
, kamil leśniak

yyyyy