English Vocabulary Organiser

170.00

Język angielski |

English Vocabulary Organiser to książka napisana zgodnie z zasadami Lexical Approach – trendu w metodyce nauczania języków obcych akcentującego rolę znajomości słownictwa, w myśl zasady „language consists of grammaticalized lexis, not lexicalized grammar”. Wynika stąd postulat położenia szczególnego nacisku na poszerzanie słownictwa, którego znajomość jest podstawowym warunkiem skutecznej komunikacji.Poznawanie nowych słów nie powinno jednak polegać na mechanicznym przyswajaniu wyrwanych z kontekstu jednostek leksykalnych. Kluczowym elementem znajomości słownictwa jest poznanie najważniejszych kolokacji nowego słowa, czyli jego typowych związków frazeologicznych, oraz utartych zwrotów, w których dane słowo na ogół występuje. Dlatego główną zaletą książki jest to, że – zgodnie z tym, co obiecuje tytuł – pomaga ona nie tylko uporządkować nowo poznawane wyrazy tematycznie (zbiór składa się ze stu dwustronicowych jednostek, z których każda poświęcona jest innemu tematowi), lecz także w sposób systematyczny opanować związane z nimi kolokacje i najczęściej używane zwroty.Ogółem w English Vocabulary Organiser zamieszczono około 650 ćwiczeń ułatwiających przyswojenie ponad 5000 słów, na końcu książki zaś znajduje się klucz z rozwiązaniami wszystkich zadań. Dzięki tym walorom oraz nowoczesnemu podejściu do kwestii nauczania słownictwa książka stanowi świetną pomoc dla osób przygotowujących się do egzaminów FCE i CAE, nauczycieli pragnących urozmaicić prowadzone przez siebie zajęcia oraz wszystkich pracujących nad poszerzeniem swojego zasobu angielskich słów.

wyszukaj pionowo ćwiczenia
, maluję obrazy
, znani fizycy
, cover letter po angielsku
, zmieniacz slow

yyyyy