Deutsch Mit Grips 1 Lhb Pl

20.07

Język niemiecki |

Nowe licencyjne wydanie trzytomowego kursu kontynuacyjnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, przygotowującegodo matury na poziomie rozszerzonym.Tom 1. zatwierdzony przez MENiS – numer dopuszczenia 202/03Tom 2 zatwierdzony przez MENiS – numer dopuszczenia 68/04Każdy z tomów zawiera 12-13 rozdziałów, których tematyka dostosowana została do zainteresowań tej grupy wiekowej.Podręcznik ucznia oferuje szereg tekstów autentycznych, w dużej części pisanych przez rówieśników niemieckich. Materiał ćwiczeniowy pozwala na zintegrowane rozwijanie i testowanie czterech sprawności. Kurs ten zapewnia również systematyczne powtórzenie i rozszerzenie wiedzy gramatycznej. Motywuje do nauki przez liczne propozycje projektów a dzięki różnorodnym wskazówkom (Lerntipps) wspiera autonomię ucznia.Podręcznik dla nauczyciela zawiera wskazówki metodyczne do poszczególnych rozdziałów, transkrypcje tekstów z kasety, materiały rozszerzające, zestawienia gramatyczne do kopiowania.Kurs odwołuje się do zatwierdzonego przez MENiS „Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. wariant A lub B Podstawy programowej. Kurs kontynuacyjny”.Numer dopuszczenia programu: DKOS 5002-43/03

karolina kulig
, na ukrainie czy w ukrainie
, wielkanoc słówka po angielsku
, chłodno po angielsku
, cześć po hiszpański
, rzeczownik na u

yyyyy