Chemia 2a

11.71

Podręczniki szkolne |

Chemia. Ćwiczenia dla licealistów zostały opracowane zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników oraz w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych. Zeszyty ćwiczeń mogą być pomocne podczas realizacji dowolnego programu nauczania chemii dopuszczonego przez MENiS do użytku szkolnego. Ich forma i zróżnicowanie zadań dostosowane są do wymogów nowej matury z chemii. Spora część zadań posiada treści interdyscyplinarne – problemy typowo chemiczne połączone są z fizyką, biologią czy z matematyką. Zamieszczone różnorodne ćwiczenia mają uczyć rozwiązywania problemów chemicznych, krótkiego definiowania stosowanych pojęć, wyszukiwania informacji, opracowywania i graficznego przedstawiania danych, wyciągania wniosków z opisów przemian chemicznych, analizowania tekstów popularnonaukowych itp. Treści zadań tak zostały opracowane, żeby jednocześnie rozszerzyć i uzupełnić zakres wiedzy, który zawarty jest w podręcznikach. Stopień trudności ćwiczeń jest zróżnicowany – nauczyciel będzie mógł je wykorzystywać zarówno w pracy z uczniami średnimi jak i uzdolnionymi. Do każdego zeszytu ćwiczeń zostały opracowane poradniki metodyczne dla nauczycieli – zawierają uwagi metodyczne dotyczące rozwiązywania zadań, bibliografię wskazaną do pogłębienia danego zagadnienia, źródła informacji wykorzystywanych w zadaniach. Zeszyt 2a zawiera następujące działy: Reakcje chemiczne, Podstawy obliczeń chemicznych, Roztwory i mieszaniny, Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów. AUTOR GŁOWACKI ZDZISŁAW TYTUŁ CHEMIA 2A ĆWICZENIA DLA LICEALISTÓW ZP I ZR WYDAWCA TUTOR ROK WYDANIA 2003 FORMAT 140 X 250 MM OPRAWA OPRAWA BROSZUROWA ILOŚĆ STRON 143 EAN 9788386007813 Znajdź podobne według klucza: GŁOWACKI_ZDZISŁAW TUTOR CHEMIA ĆWICZENIA (142859)

strazak po angielsku
, lista malarzy francuskich
, ang mowa zależna
, karolina rojek
, natalia jóźwiak
, katarzyna calińska
, liczba pi wiersz
, duolingo angielski poziomy

yyyyy