Biologia. Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na uczelnie. Tom 3

29.50

Podręczniki szkolne |

Długo oczekiwany trzeci tom „Repetytorium z Biologii Jacka Danowskiego”. W książce omówiono człowieka i ekologię w zakresie rozszerzonym szkoły średniej. Zankomity podręcznik dla maturzystów i kandydatów na akademie medyczne i kerunki przyrodnicze. Książka jest ostatnim tomem z serii „Repetytorium z biologii dla maturzystów i kandydatów na uczelnie medyczne”. Wydanie I, wydawca Medyk Sp. z o. o.Spis treści:8. CZŁOWIEK (Jacek Danowski)8.1. Ontogeneza człowieka8.1.1. Rozwój embrionalny8.1.1.1. Bruzdkowanie (uwagi ogólne)8.1.1.2. Gastrulacja (uwagi ogólne)8.1.1.3. Neurulacja czyli powstanie pierwotnych narządów osiowych8.1.1.4. Rozwój embrionalny człowieka8.1.1.5. Rozwój układów: moczowego i płciowego u człowieka8.1.1.6. Poród8.1.1.7. Ciąża mnoga8.1.1.8. Mechanizmy morfogenezy embriologicznej. Wady rozwojowe8.1.1.9. Przewidywanie i wybór płci dziecka8.1.2. Rozwój postembrionalny człowieka8.1.3. Starzenie się i śmierć8.1.4. Regeneracja8.2. Zasady rysunku anatomicznego8.3. Podstawowe pojęcia patologiczne8.4. Szkielet (gr.: skeleton)8.4.1. Czaszka (łac.: cranium)8.4.2. Kręgosłup (łac.: columna vertebralis)8.4.3. Klatka piersiowa (łac.: thorax)8.4.4. Kończyny górne (łac.: extremitates superiores)8.4.5. Kończyny dolne (łac.: extremitates inferiores)8.4.6. Fizjologiczna postawa ciała8.4.7. Połączenia kości8.4.8. Uszkodzenia i niektóre schorzenia układu szkieletowego8.5. Układ mięśniowy (łac.: systema musculorum)8.5.1. Skurcz mięśnia8.5.2. Energetyka mięśni8.5.3. Jednostka ruchowa mięśni8.6. Układ powłokowy8.6.1. Budowa skóry8.6.2. Przydatki skóry8.6.3. Gruczoł mleczny (łac.: glandula mammaria)8.7. Układ narządów zmysłów8.7.1. Czucie eksteroceptywne8.7.1.1. Czucie bólu8.7.1.2. Czucie smaku8.7.2. Czucie proprioceptywne8.7.2.1. Zmysł równowagi8.7.3. Czucie interoceptywne8.7.4. Czucie teleceptywne8.7.4.1. Zmysł powonienia (węchu, olfaktoryczny)8.7.4.2. Zmysł wzroku8.7.4.2.1. Oko jako układ optyczny8.7.4.2.2. Czynność siatkówki8.7.4.3. Zmysł słuchu8.8. Integracja i koordynacja funkcji organizmu: sieć neuro-immuno-endokrynowa8.8.1. Układ nerwowy (łac.: systema nervosum)8.8.1.1. Powstawanie i przewodzenie impulsów w nerwie8.8.1.2. Klasyfikacja neuronów ze względu na ich czynność8.8.1.3. Ośrodkowy układ nerwowy człowieka8.8.1.3.1. Rdzeń kręgowy8.8.1.3.2. Mózg8.8.1.4. Obwodowy układ nerwowy8.8.1.5. Czynności układu nerwowego8.8.1.5.1. Odruchy bezwarunkowe i zachowania reaktywne8.8.1.5.2. Uczenie się8.8.1.5.3. Aktywność elektryczna mózgu8.8.1.5.4. Sen8.8.1.5.5. Inteligencja. Choroby umysłowe8.8.1.5.6. Działanie środków farmakologicznych i używek na układ nerwowy8.8.2. Układ wewnątrzwydzielniczy (endokrynowy, hormonalny)8.8.2.1. Współdziałanie układu nerwowego i wewnątrzwydzielniczego8.8.2.2. Przysadka8.8.2.3. Szyszynka8.8.2.4. Tarczyca8.8.2.5. Przytarczyce8.8.2.6. Serce (łac.: cor)8.8.2.7. Nadnercza8.8.2.8. Nerka (łac.: ren)8.8.2.9. Tkanka tłuszczowa żółta 48.8.2.10. Wątroba8.8.2.11. Część wewnątrzwydzielnicza trzustki8.8.3. Układ limfatyczny (immunologiczny)8.8.3.1. Grasica (łac.: thymus)8.8.3.2. Węzły chłonne (łac.: noduli lymphatici)8.8.3.3.Sledziona (łac.: lien)8.8.3.4. Inne narządy limfatyczne8.8.4. Układ krążenia (krwiobieg, układ krwionośny)8.8.4.1. Budowa i czynność serca8.8.4.2. Krążenie płodowe8.8.4.3. Naczynia krwionośne8.8.4.4. Nietypowe fragmenty krążenia8.8.4.5. Uszkodzenia naczyń krwionośnych8.8.5. Układ oddechowy8.8.5.1. Oddychanie8.8.6. Układ pokarmowy (Jacek Danowski, Hanna M. Alwas-Danowska)8.8.6.1. Jama ustna (łac.: cavum oris)8.8.6.2. Gardło (łac.: pharynx)8.8.6.3. Przełyk (łac.: oesophagus)8.8.6.4. Żołądek (łac.: ventriculus; gaster)8.8.6.5. Jelito cienkie (łac.: intestinum tenue)8.8.6.5.1. Dwunastnica (łac.: duodenum)8.8.6.5.2. Jelito czcze (łac.: jejunum)8.8.6.5.3. Jelito kręte (łac.: ileum)8.8.6.5.4. Jelito grube (łac.: intestinum crassum)8.8.6.5.5. Wątroba (łac.: hepar)8.8.6.5.6. Trzustka (łac.: pancreas)8.8.6.6. Czynność układu pokarmowego8.8.7. Układ wydalniczy8.8.7.1. Aparat przykłębuszkowy i czynność wewnątrzwydzielnicza nerki8.8.7.2. Skład moczu8.8.7.3. Choroby układu wydalniczego8.8.8. Układ rozrodczy8.8.8.1. Układ płciowy męski8.8.8.1.1. Jądro (łac.: testislub orchis; l. mnoga: testes)8.8.8.1.2. Najądrze (łac.: epididymis)8.8.8.1.3. Nasieniowód (łac.: ductus deferens)8.8.8.1.4. Gruczoł krokowy czyli stercz (łac.: prostata)8.8.8.1.5. Cewka moczowa męska (łac.: urethra masculina) i związane z nią gruczoły8.8.8.1.6. Prącie (łac.: penis)8.8.8.2. Układ płciowy żeński8.8.8.2.1. Wewnętrzne narządy płciowe żeńskie8.8.8.3. Rozmnażanie człowieka9. EKOLOGIA (Dominika A. Danowska-Klonowska)9.1. Podstawowe pojęcia9.2. Ograniczające czynniki ekologiczne9.3. Ekologia populacji9.3.1. Pojęcie populacji9.3.2. Zależności między populacjami9.3.3. Zagęszczenie i rozmieszczenie osobników9.3.4. Opór środowiska9.3.5. Zmiany liczebności9.3.6. Strategie rozrodcze9.3.7. Zmiany populacji ludzkiej10. POZIOMY ORGANIZACJI W PRZYRODZIE (Dominika A. Danowska-Klonowska)10.1. Biocenoza10.1.1. Struktura troficzna biocenozy10.2. Ekosystem10.2.1. Różnice w produktywności ekosystemów10.2.2. Krążenie pierwiastków w ekosystemie (cykle biogeochemiczne)10.2.3. Ekosystemy lądowe10.2.4. Ekosystemy wodne10.3. Sukcesja10.4. Biomy10.4.1. Lodowiec polarny10.4.2. Tundra10.4.3. Tajga10.4.4. Strefy górskie10.4.5. Lasy strefy umiarkowanej10.4.6. Tropikalny las deszczowy (wiecznie zielony)10.4.7. Roślinność krzewiasta typu chapparal10.4.8. Zbiorowiska trawiaste (stepy)10.4.9. Sawanna10.4.10. Pustynia i półpustynia

wszystkiego dobrego w nowym roku po angielsku
, maciej wójtowicz
, like na asku
, jakie skutki przyniósł wielki kryzys gospodarczy
, zajęcia wokalne wrocław
, świąteczne życzenia po angielsku
, książki do nauki języka niemieckiego dla dorosłych
, życzenia po angielsku świąteczne
, na jakie pytania odpowiada spójnik
, korepetycje polski
, kursy języka angielskiego wrocław
, kryminologia zawody
, spend odmiana
, zaimki osobowe w celowniku
, gołab rysunek
, życzenia świąteczne mail
, gra bez pianisty krzyżówka
, córka po ang
, szkoły językowe olsztyn
, defining and non defining relative clauses ćwiczenia
, alfabet piosenka

yyyyy