Bezpieczeństwo. Uzupełniający komponent architekt.

39.78

Podręczniki szkolne |

Książka zawiera zarówno elementy poznawcze, teoretyczno-modelowe, jak i utylitarne. Wszystkie one stanowią zbiór organizacyjno-prawnych informacji odnoszących się do problemów ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa w kontekście wewnętrznych aspektów tego zjawiska.Podjęta problematyka oraz sposób jej zaprezentowania sprawia, że książka stanowi istotne wypełnienie luki na rynku wydawniczym, w szczególności w zakresie nauczania szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jej adresatem są osoby prowadzące działalność dydaktyczno-naukową oraz studenci kierunków nauczania: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia grup dyspozycyjnych, a także inne osoby interesujące się bezpieczeństwem jednostki, grupy społecznej, społeczności, narodu i państwa.

bakterie na skórze człowieka
, liczba idealna
, lata po rosyjsku
, paralaksa geocentryczna definicja
, wish gramatyka
, metody pracy język angielski
, w restauracji po niemiecku
, the a an zasady
, przygotowanie do matury z matematyki rozszerzonej
, mateusz pawlik
, czy chleb jest policzalny
, po południu godzina
, cechy koziorożca
, metoda callana

yyyyy