|

wrocław technikum informatyczne
, an an
, z pierwszego sprawdzianu z matematyki 1/6
, powtórzenie z biologii do egzaminu gimnazjalnego
, piotr kałużny

yyyyy